ועד מקומי קיסריה

הוועד המקומי בקיסריה מונה 11 חברים אשר נבחרו על ידי התושבים בעת הבחירות לרשות המקומית. זהו גוף סטאטוטורי מתוקף החוק שנבחר לתקופה של 5 שנים.חברי הוועד הינם תושבים המתגוררים בכל השכונות ביישוב.
 
קיסריה הינו יישוב השייך למועצה האזורית חוף הכרמל,ניהול היישוב וחזות היישוב המטופח  מתבצעים על ידי החברה לפיתוח קיסריה ובשיתוף ובהיוועצות עם הוועד המקומי.
 
חברי הוועד המקומי פועלים בשקיפות מלאה, מתכנסים לישיבות חודשיות ובאמצעות וועדות משנה בכל תחומי חיי היישוב .לוועדות אלו  אנו מצרפים תושבים פעילים המוכנים להירתם למען הקהילה. הנהלת הוועד מתכנס באופן סדיר מידי יום א' הראשון בכל חודש קלנדרי, לישיבות אלו מוזמנים חברי המליאה נציגי קיסריה וחברי ועדת הביקורת.

 
ישיבות הוועד פתוחות לציבור, תושבי קיסריה מוזמנים להשתתף בישיבות.
אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק "קיסריה שלנו" לחצו לצפייה.