ועד מקומי קיסריה

הוועד המקומי בקיסריה מונה 11 חברים אשר נבחרו על ידי התושבים בעת הבחירות לרשות המקומית. זהו גוף סטאטוטורי מתוקף החוק שנבחר לתקופה של 5 שנים.חברי הוועד הינם תושבים המתגוררים בכל השכונות ביישוב.
 
קיסריה הינו יישוב השייך למועצה האזורית חוף הכרמל,ניהול היישוב וחזות היישוב המטופח  מתבצעים על ידי החברה לפיתוח קיסריה ובשיתוף ובהיוועצות עם הוועד המקומי.
 
חברי הוועד המקומי פועלים בשקיפות מלאה, מתכנסים לישיבות חודשיות ובאמצעות וועדות משנה בכל תחומי חיי היישוב .לוועדות אלו  אנו מצרפים תושבים פעילים המוכנים להירתם למען הקהילה. מפגשי הוועד המקומי מתקיימים בכל יום ראשון השני של כל חודש בשעה 20:00 במרכז קיסריה, לישיבות אלו מוזמנים חברי המליאה נציגי קיסריה וחברי ועדת הביקורת.

 
ישיבות הוועד פתוחות לציבור, תושבי קיסריה מוזמנים להשתתף בישיבות.
אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק "קיסריה שלנו" לחצו לצפייה.

 

 


טופס מועמדות לאות הצטיינות תש"פ


לתשומת לב המבקש/ת:


אנא קרא/י בעיון התקנון וההנחיות. 

על הטופס להיות מודפס.

יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים:

- תקציר הבקשה 

- לפחות שני מכתבי המלצה

- טופס פרטים אישייםהקריטריונים להגשת מועמדות: 

- תלמידי כיתות א'-י"ב

- תרומה לקהילה

- התנדבות ועזרה לקהילות שונות

- הישגים יוצאי דופן בתחומים מגוונים

- יוזמה מיוחדת

- התמדהאת הבקשות יש להגיש לא יאוחר מ- 07.07.2020 לכתובת מייל milgot.caesarea@gmail.com


 בקשה שלא תעמוד בתנאי המלגה או בקשה הלוקה בחסר לא תידון להורדת טופס מועמדות לחץ כאן

להרשמה מקוונת לחצו כאן