מבזקים

 
אנו שמחים להודיעכם כי מגרש הכדורסל המקורה שליד בית הספר נפתח לשימוש חופשי של כלל התושבים.
בוא ותהינו מפעילות ספורטיבית חופשית !

תודה למועצה ולחפ"ק שהסדירו את השימוש החופשי לרווחת התושבים,
בברכה,

ועדת הספורט
חזרה לאינדקס