מבזקים

תושבים יקרים!         

                             

הנדון: תכנית ג'אסר א זרקא - מערב – והשלכותיה

 

אנו פונים אליכם כדי לעדכן אתכם במתרחש באזורנו ובבקשה להירתם לפעולות הנדרשות על מנת להתמודד עם המהלכים המתוכננים.

 

א.  בימים אלה  עומדת להיות מופקדת  תכנית ג'אסר א-זרקא מערב

התכנית כוללת 3 נושאים מהותיים שיש בהם כדי להשפיע במישרין על חיינו  בקיסריה:

1.    הקמת מתחם תיירות  באזור מערב הכולל - כפרי נופש, חניונים , מקומות לפסולת אשפה ומנדפים

2.    הקמת גני אירועים באזור התיירות

3.    סלילת כביש גישה ראשי לאורך הסוללה – מכביש החוף !

ב. נדגיש:  אנו מברכים על הרצון לקדם  את היישוב ג'אסר א-זרקא.  ואולם התוכנית המוצעת  תפגע באופן ניכר בחיינו  בעיקר בכל הנוגע לרעש מהכביש ומהאירועים – ירי, זיקוקין ומערכות הגברה!!!

ג. בקשתנו היא כי גם הפגיעה בנו תובא בחשבון – ואנו מציעים חלופות הנותנות מענה לצרכי התושבים – כולם.

ד. התוכנית האמורה עומדת להיות מופקדת בימים אלה.

ה.  ועד הישוב הקים מטה פעולה על מנת להתמודד עם המשמעויות השונות וההליכים שיש לנקוט להתנגד לאישור התוכנית בנושאים ממוקדים  והכל במטרה לשמור על איכות החיים והסביבה באזור!.

ו.  לפיכך - חשוב להתארגן  כדי שקולנו ישמע, נודה על חתימתכם על עצומה  בלינק:http://www.atzuma.co.il/toshvim10

 

ב ב ר כ ה,  

 הועד המקומי

חזרה לאינדקס