סיכום קדנציה

לפני 5 שנים החל הוועד המקומי את פעילותו, לראשונה כוועד סטאטוטורי שנבחר על ידי התושבים. הוועד, המונה

11 חברים עם ייצוג לכל שכונות קיסריה, פעל בצורה מסודרת והתכנס בקביעות על בסיס חודשי. ישיבות הוועד

פתוחות לציבור והשתתפו בהן גם נציגי קיסריה במליאת המועצה, חברי וועדת הביקורת וכן אורחים ואנשי תקשורת.


האג'נדה של הוועד מבוססת על שיתוף פעולה עם כל הגורמים הקשורים לקיסריה, כולל ראש מועצת חוף הכרמל,

נציגי קיסריה במליאת המועצה, הנהלת החפ"ק וקרן קיסריה. עם כולם קיימנו ישיבות עבודה מסודרות בנושאים

הנוגעים לפיתוח ולניהול השוטף של היישוב.


כחברי וועד, היינו שותפים לקביעת סדרי העדיפויות לעבודות הפיתוח שנעשו על ידי החפ"ק :- חברי וועד בראשותו של שמוליק נובהארי ליוו את פרויקט  שדרוג תשתיות בשכ' 3 ותיאמו בין הקבלנים שבצעו את העבודה לבין התושבים.


- בעקבות דרישתנו כי בית הספר בקיסריה יורחב בהתאם לגידול במספר התלמידים, נוספו 6 כיתות לימוד.


בשנים 2010-2011 בוצעו עבודות שדרוג בשכונות וותיקות 8,4,5,6 כולל החלפת מדרכות ותאורה, והסדרת הגינון.


הובלנו מאבק בלתי מתפשר, אליו התגייסו מאות מתושבינו כנגד הקמת מתקן הגז בחוף הים של קיסריה, והתוצאה - מתקן גז לא יוקם בחוף קיסריה. לצידנו פעל צוות היגוי גדול של תושבים ומטה מאבק בראשותה של חברת המועצה אורנה אשכנזי.


להלן פירוט פעילות הוועד הנוגעת לכל תחומי החיים בקיסריה: 

# תוכניות פיתוח בישוב: הוועד מעורב בתוכניות המוצעות ומגיש חוות דעת לאחר התייעצות עם מומחים מקרב

תושבי קיסריה והאזור.  בזכות מעורבותנו ועמדתנו הנחרצת נמנעו פעולות בעלות השפעה שלילית על היישוב, ביניהן: פריצת כביש בתוך שמורת החרובים, בניית מגדל מגורים גבוה בן 120 דירות בשכ' 3, והקמת חוות סוסים בהיפודרום המזרחי בקרבה לבתי התושבים.

חברי הוועד שותפים בצוות ההיגוי לתוכנית המתאר, ויזמו מפגשים בשיתוף כלל הציבור. אנו מתכננים לפעוללהקמת מרכז קהילתי ראוי לגודל אוכלוסיית קיסריה.

# תקציבי ניהול הישוב: כבר בתחילת פעילותנו, שכרנו את רו"ח יעקב זיצר כדי לבחון את תקציב ניהול היישוב

ע"י החפ"ק. בעקבות בדיקתו, הוסרו מהתקציב העמסות כספיות שלא נגעו לניהול היישוב. במהלך כל שנות

פעילותנו, המשכנו להציג את סדרי העדיפויות של התושבים בישיבות התקציב להן אנו שותפים.

 • הישגנו הנחה בתשלומי הדמ"ש למשפחות במצוקה כלכלית ולנכים, ואנו ממשיכים לדרוש הנחה בדמ"ש גם למשפחות חד-הוריות ולזכאים אחרים, כפי שמקובל בתשלומי הארנונה.
 • לדרישתנו, הופחתה מתשלום אגרת הביוב כמות מ"ק בגובה הקצבת המים לגינון שהונהגה בעבר ובוטלה

ע"י רשות המים.

# איכות הסביבה ואיכות החיים: אנו נאבקים ללא הפסקה להפחתת מפגעי הרעש מכיוון ג'יסר א-זרקא.

 • אבי טרר, שאולי עמרן ואריאלה סגל, המובילים את המאבק בשיתוף תושבים, הצליחו לכונן תהליך גישור מול נציגי ג'יסר. אנו דורשים מעורבות יתר של כוחות המשטרה והקמת נקודת משטרה קבועה בג'יסר, ונמשיך להיאבק עד להשגתם.
 • אנו מגנים את תופעת השכרת הבתים למסיבות ולאורחים מזדמנים, שמהווה מטרד לשכנים. דרשנו ממחלקת רישוי עסקים במועצה לאכוף את חוקי העזר שאוסרים ניהול עסק מסוג זה בבתים הפרטיים.
 • איננו מרפים מדרישתנו להקמת קיר אקוסטי לאורך כביש 2 בצד השכונות המזרחיות, ועתה עם תכנון הרחבת הכביש,  ננקוט בכל הצעדים לעצירת העבודות עד להקמת הקיר.
 • לדרישתנו, הוצבו ברחבי היישוב מתקנים עם שקיות לאיסוף צואת כלבים, ובקרוב נתחיל במסע הסברה מקיף.
 • לדרישתנו, החל החפ"ק בשיפוץ גני שעשועים לילדים, העבודות הסתיימו בשכונות 11,5, ובקרוב יחלו עבודות השיפוצים בגני השעשועים בשכונות 7 ו-10. נציגות הורים שותפה לתכנון המתקנים בגני המשחקים החדשים.

# חינוך, תרבות וקהילה: וועדת התרבות שותפה מלאה בבחירת תוכניות התרבות ביישוב.

 • ביוזמת הוועד ובמימונו החלה סדרת הקונצרטים במוזיאון ראלי בימי שישי, הזוכה להצלחה מרובה.
 • הוועד מממן מתקציבו פרויקטים להעשרה של תלמידים בבית הספר בתחום המדע – בטכנודע, ובתחום אומנות-במוזיאון ראלי. בזכות מעורבותנו, הוגדל השנה התקציב לפעילות תרבות וקהילה ב-200,000 ₪, וסכום של 70,000 ₪ מתקציב זה הופנה לפעילויות נוער.
 • אנו מאמינים בשילוב מערכת החינוך בתוך הקהילה ומתכוונים לפעול להפיכת בית הספר בקיסריה למוסד הפועל במרכז הקהילה.
 • נפעל להפעלת שלוחה של מרכז מיר"ב בקיסריה במסגרתה יופעלו חוגי ספורט וחברה מקומיים, וכן להפעלת טיפת חלב ביישוב.
 • אנו מאמינים בעידוד פלורליזם דתי המשולב בפעילות קהילתית. במסגרת זו, סייענו להקצות מקום התכנסות עבור הקהילה הרפורמית בראשותה של איילה סמואלס במרכז קיסריה.


# נוער: הוועד הצליח להביא למעורבות אגף הנוער של המועצה בגיבוי פדגוגי וארגוני של הפעילות, וקיבלנו

מהמועצה מחצית תקן למדריך נוער.  שמוליק נובהארי החליף השנה את אורלי לוי בתפקיד יו"ר ועדת הנוער.

תנועת הצופים תחל לפעול השנה בקיסריה במקומה של תנועת הנוער העובד והלומד.

ביטחון: אבי טרר, יו"ר ועדת הביטחון ושותף בפעילות צח"י ובצוות הגישור עם ג'יסר, שותף לתוכנית

האבטחה הכוללת ציוד צילום אלקטרוני המותקן ברחבי היישוב ומחובר ישירות למוקד המאויש במשך 24

שעות, 7 ימים בשבוע. תקציב רב שנתי מיוחד הועמד לטובת תוכנית זו.

#  תחבורה והסעות: העדר תחבורה ציבורית בישוב ומחוץ מכביד על התושבים.  יזמנו יחד עם חברת המועצה,

אורנה אשכנזי, הפעלת שירות שאטל בקו קיסריה - תחנת הרכבת בנימינה, המסופק לתושבים ללא עלות. בשנה

הבאה, אנו מתכננים להרחיב את שירותי ההסעה לילדים ונוער ברחבי היישוב.


אני מבקשת להודות לחברי בוועד שפעלו לצידי ונתנו לי גיבוי מלא במשך 5 השנים האחרונות, ואסיים את דיווחי

בציטוט מתוך דו"ח ועדת הביקורת משנת 2012 ( חברי הוועדה : שאולי עמרן, יוסי נגבי ודפנה אריאלי) :

" הועד מקיים ישיבות קבועות אחת לחודש וכן פגישות נוספות שמחייבות זאת מתוקף הנסיבות והאירועים השונים. בישיבה משתתפים לרוב כל חברי הועד

אך תמיד יש פורום חוקי, כמו כן מצטרפים לישיבה נציגי קיסריה במליאת המועצה וחברי ועדת הביקורת. לפני כל ישיבה מועבר לחברים באימייל סדר יום

ובסיום הישיבה מועבר פרוטוקול סיכום הישיבה לכל החברים, אלה מעירים את הערותיהם ובישיבה שלאחר מכן מאושר הפרוטוקול לידי חברי הועד.


 1. מתוקף הנסיבות מי שעוסק רבות בניהול הישוב היא יו"ר הועד עדנה שמשקיעה רבות ממרצה לצורך כך וזאת בהתנדבות מלאה.
 2. האווירה בין חברי הועד שבאה לידי ביטוי בישיבות היא טובה, הדיונים והויכוחים הינם עיניינים ולמען מטרה אחת לטובת הישוב ולרווחת תושביו.במקרה הצורך מתקיימות הצבעות גלויות של המשתתפים בישיבה.
 3. בתקופה אחרונה עומדים על הפרק החלטות לא קלות לגבי עתידו של הישוב: תוכנית מתאר, תוכניות פיתוח, תוכנית מתאר לשכונה 3 , דבר זה חייב את הועד לנהל משאים ומתנים ולהיות שותף מלא בתהליך ההחלטות בנושאים אלה.
 4. יו"ר הועד משתדלת שבכל ישיבת עבודה  היא מוזמנת לצרף אליה נציגים נוספים הן מהוועד , הן מחברי המליאה במועצה והן מחברי ועדת הביקורת.
 5. המידע מועבר לציבור התושבים הן באתר של הועד המקומי והן בכתבות מעל גבי עיתון המתפרסם בקיסריה ומגיע לכל בתי אב בישוב.


לסיכום

אנו מבקשים לציין כי לעניות דעתנו ועד קיסריה מתנהל בצורה טובה תוך דאגה לציבור תושבי קיסריה ולרווחתו.

כדי להקל על עבודת הועד יש לקבוע נוהלי עבודה ברורים בין המועצה , החפ"ק והועד שיקלו על עבודת כל הגופים ובפרט על עבודתו של הועד שחבריו עושים את עבודתם במסירות ובהתנדבות.

יש לשתף את הועד בכל הנושאים לגבי עתידו של הישוב:  מונציפאלית , כספית , פיתוח, תוכניות מתאר וכוי...."


ב - 24.12.2013 תתקיימנה בחוף הכרמל בחירות ב-3 פתקים נפרדים: לראשות המועצה, לנציגי קיסריה במליאת

המועצה ולוועד המקומי. הקלפיות תוצבנה במרכז קיסריה משעה 8 בבוקר ועד שעה 21.00.

אנו קוראים לתושבים לבוא ולהצביע.  מי שמצביע - משפיע !!

בברכת חברים,   עדנה רודריג

 
משולחנו של הוועד המקומי PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

שנת הלימודים מסתיימת בימים הקרובים וזהו עת לסכם כמה נושאים חשובים שטופלו על ידי הוועד המקומי ובשלו לאחרונה.

1.אולם הספורט : בשעה טובה התקיים טכס הנחת אבן הפינה לאולם הספורט שיוקם בחצר בית הספר.

הקמת אולם הספורט היה הפרויקט הראשון במעלה אותו העלה הוועד המקומי כדרישה לבנייה במסגרת מבני הציבור החסרים לנו. אנו שמחים שסוף סוף הפרויקט יוצא לדרך, ומקווים כי בנייתו תסתיים במהרה והאולם יועמד לרשות התלמידים (בשעות הבוקר) והקהילה – בשעות אחה"צ,  כבר בשנת הלימודים הקרובה.

2.מועדון הנוער : שלט גדול כבר הוצב במקום בו עומד להיבנות מועדון הנוער. טכס הנחת אבן הפינה יתקיים בעוד כשבוע, (בחירות בקרוב...) ואנו  ובני הנוער מצפים בכיליון עיניים לראות את הבניין גמור.  הטיפול במועדון הנוער היה נגוע בסחבת מנהלתית, שהחל עוד בימי הוועד הקודם בראשות דני אייכל, קשיים איתור קרקע ותכנון פרוגרמתי. לאחר סיום הסחבת של למעלה מ- 10 שנים, וגיבוש הפרוגרמה הרצויה למועדון, נוכחנו כי הבניין המתוכנן אינו מתאים לצרכי פעילות של בני נוער. וועדת הנוער של הוועד נפגשה עם הנהלת החפ"ק ודרשה כי יהיה אולם התכנסות גדול במועדון החדש אשר ישמש את בני הנוער לאירועים מסיבות חג והתכנסות, וחצר התכנסות חופשית מחוץ למבנה. בפגישה עם מנכ"ל החפ"ק מר מיכאל כרסנטי הובהר כי דרישתנו היא מהותית ואכן יכינו את התשתית הנדרשת כדי לאפשר אולם כינוסים גדול ושטחים מספקים לכינוס בחוץ. לאחר המתנה כה ארוכה, אנו מקווים כי הבניין אכן יבנה בהתאם לבקשת  וועדת הנוער ובהתאם לצרכי הנוער.

3.ביטחונם האישי של התושבים :הוועד המקומי וועדת הביטחון בראשותו של אבי טרר יזמה פגישה עם מפקדי המשטרה אצל ראש המועצה מר כרמל סלע. החברים העלו את טענותיהם על נגע הגניבות ביישוב ומפגעי הרעש , קולות נפץ של נשק וזיקוקים שמהווים מטרד לתושבי השכונות הצפוניות.   גב' אריאלה סגל וקבוצת תושבי השכונות הצפוניות מטפלים בנושא מזה זמן רב, ונמצאים בתהליך גישור עם שכנינו מצפון. להפתעתנו, מפקדי המשטרה לא מודעים למפגעים מכיוון שתושבי קיסריה אינם מדווחים על האירועים למוקד המשטרה, אלא מתקשרים ישירות למוקד החפ"ק.

אנו פונים אל התושבים בבקשה להתקשר למוקד 100 על כל אירוע חריג הדורש התערבות כוחות משטרה. התייחסות המשטרה לחומרת האירועים נמדדת לפי כמות הפניות אל מוקד 100, ולכן חשוב בראש וראשונה להתקשר למוקד 100, ואח"כ להתקשר למוקד החפ"ק אשר תמיד נענה לפניית התושבים.

4.חזות וטיפוח היישוב : בחודשיים האחרונים אנו עדים ל"רוח חדשה" הצובעת את גינות היישוב. לראשונה אנו רואים עובדי ניקיון המטאטאים את החובות והמדרכות. עצים נשתלו וערוגות פרחים נוספו, כניסות מטופחות ומעוצבות לקיסריה בכביש 651 וגינה פורחת במרכז קיסריה. ניכר כי  היכנסו של איתן כהן- מנהל היישוב לתפקידו הביא פריחה ועדנה לטיפוח הציבורי. על כך אנו מודים ומברכים את איתן כי ימשיך בהתנהלות שכזו, נקווה שלא ירפה וימשיך בטיפוח וניקיון קיסריה.

5. קיר אקוסטי לאורך כביש 2 : הוועד חידש את טיפולו בהקמת קיר אקוסטי לאורך כביש 2, ומייצג את דרישת התושבים בשכונות 7,8,10 הסובלים במשך שנים ממטרדי רעש. בימים אלו  שוקדים בחב' נתיבי ישראל על תכנון תוואי חדש לכביש מס' 2 והרחבתו, והוועד דורש לכלול בתכנון הקמת  קיר אקוסטי מצפון למחלף אור עקיבא, בואכה ג'יסר-א-זרקא..

עם בוא חופשת הקיץ, אנו מברכים את כל הילדים לחופשה נעימה ובטוחה !!!

נהגים , שמרו על ילדינו בחופשת הקיץ !!!


בברכת חברים, עדנה רודריג , יו"ר

 
הונחה אבן פינה לאולם ספורט PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
השבוע הונחה אבן פינה לאולם הספורט שיוקם בצמוד לבית הספר. הקמת האולם התעכבה שנים רבות, ללא כל הצדקה וסיבה.

 

מיד עם תחילת פעילותנו כוועד מקומי, דרשנו הקמת מבני ציבור החסרים ביישוב , והדחופים ביותר הם מועדון לנוער ואולם ספורט.

הלחץ הבלתי פוסק שלנו הניב סוף סוף הקמת אולם הספורט, ואנו מקווים כי מועדון הנוער אף הוא יוקם בהקדם. יש לציין שמועצת חוף הכרמל לא השתתפה במימון הקמת האולם, על אף שהאולם נמצא בתחום בית הספר וישמש את תלמידיו לשיעורי חינוך גופני.

האולם יהיה מפואר עם יציע ובו 400 מושבים לאורחים, חדרי חוגים, מלתחות ושירותים.

אנו מודים לחפ"ק שהעמיד תקציב נכבד להקמת אולם הספורט, ועם פתיחתו תורחב פעילות הספורט העממי בקיסריה.

דרישתנו היא כי האולם לא יופעל על ידי יזם פרטי, כדוגמת " גו אקטיב" אשר לא רואה לנגד עיניו את טובת התושבים אלא את מילוי קופתו העיסקית. העברת הקאנטרי קלאב קיסריה ליזם עיסקי פגע באיכות החיים של תושבי קיסריה, האיכות ירדה וטיב השירות נפגע. לא ניתן יד למצב דומה באולם הספורט.

 
הסתיים בהצלחה המאבק של תושבי קיסריה במתקן הגז ליד החוף שלנו PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

המועצה הארצית קיבלה את דרישת ראשי המועצות בחוף כרמל והחליטה להקים את תחנת הקליטה לגז הטבעי בצמוד לתחנת הכוח "חגית".

מטה המאבק חוף כרמל הביע שמחה גדולה על החלטת המועצה. לדברי מטה המאבק מדובר בהחלטה ששמה את ביטחון התושבים במרכז תוך שמירה מרבית על הסביבה הכפרית של חוף הכרמל. לטענת מטה המאבק, ההחלטה סוללת את הדרך לבחינה מעמיקה של טיפול מרבי לגז בים ולצמצום השטח הנדרש להקמת מתקן קליטת הגז.

איציק בקיש, יו"ר מטה המאבק חוף כרמל: "זהו הישג יוצא מן הכלל, רוב מכריע של חברי המועצה הארצית תמך בחלופה אותה הצענו. 3 שנים של מאבק ציבורי הביאו את תושבי חוף הכרמל להמשיך ולחיות בביטחון והרחק מהחשש של מתקן גז טבעי מסוכן". "החלטת המועצה הארצית מהווה ציון דרך בהליכי התכנון של ישראל, הוכח כי ניתן להקים מתקנים עתירי סיכון לצד הצורך בהגנה על ביטחון התושבים ואיכות הסביבה".

 

אתר המאבק – www.gasout.org.il

מייל המטה : itzikb@gasout.org.il

ניתן להתעדכן גם בדף הפייסבוק לחצו כאן

 
הפרדת פסולת לזרמים PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
ראשון, 28 אוקטובר 2012 08:09

לפני חודשים אחדים ערכתי ביקור משפחתי בטורונטו, קנדה.  עיר מטרופולין גדולה המונה כ- 6 מליון תושבים, אשר הטמיעה את תוכנית הפרדת הפסולת הביתית לכלל תושביה.  בכל דירה יש מיכל מיוחד לאיסוף פסולת רטובה, ולכל בית דירות יש מיכלי אשפה נפרדים בצבעים שונים לאיסוף בנפרד של הפסולת הביתית.  איסוף האשפה  הביתית מתבצע רק פעם בשבוע במשאיות נפרדות לסוגי האשפה הנפרדים. התנהלות סביבתית זו קיימת בארה"ב ובאירופה מזה שנים רבות.

נפעמתי משיתוף הפעולה של התושבים וההקפדה של כל משפחה על ההפרדה הנדרשת תוך משמעת עצמית, כי הרי לנגד עיניהם  עומדת השאלה של איכות חייהם :  האם אנו רוצים לחיות בין ערימות אשפה, ולבזבז את קרקעות המדינה לצורך הטמנת אשפה ?  זהו אינטרס עולמי לשמור על כדור הארץ ומדינות המערב, וביניהן ישראל, חתמו על אמנה בינ"ל.

המשרד להגנת הסביבה בראשות השר גלעד ארדן חוקק בשנת 2007 חוקים ותקנות כדי ליישם את תוכניתו להפרדת פסולת לזרמים בכל תחומי המדינה.

לשמחתנו, המועצה האזורית חוף הכרמל הצטרפה ליוזמת הלאומית והחלה לתכנן את החלת החוק בתחום המועצה בצורה מיטבית ובשיתוף התושבים.   החלק החשוב ביותר ביוזמה זו הוא מעורבות התושבים בהחלטה על אופן כניסת היישוב לתוכנית, בחירת המוצרים השונים ומיקומם, ולכך תהיה השפעה רבה על חזות היישוב.

הוועד המקומי בקיסריה החליט להוביל את המהלך המבורך בשיתוף האגף המוניציפאלי של חוף הכרמל והחפ"ק. אנו מגבשים צוות היגוי של תושבים שיוביל את הטמעת התוכנית בקיסריה. בצוות ההיגוי ישתפו חברי וועד, נציגי קיסריה במועצת חוה"כ,  ותושבים חברי ועדה לאיכות הסביבה בקיסריה.

"על כולנו לתת את דעתנו על העתיד,

מפני שכולנו נצטרך לבלות בו את שארית שנותינו" ( צ'ארלס קטרינג)

אנו פונים אל כלל התושבים ומזמינים אתכם להצטרף לצוות ההיגוי ולקחת חלק בהחלטות  אלו.

בעתיד יתקיים כנס של חברי צוות ההיגוי ובו תוצג התוכנית הכוללת של מועצת חוף הכרמל,  בהשתתפות החפ"ק .

המעוניינים יפנו טלפונית לעדנה:  050-2002225, או במייל : cavaad@gmail.com

בואו נשמור על קיסריה נקייה בסביבה נקייה