ועדות משנה

יו"ר הועד : עדנה רודריג
סגן יו"ר הועד : עו"ד גבי שחטמן