כתובות וטלפונים

חפ"ק ביטחון
מועצה בתי ספר
גני ילדים צח"י רותי גבע
דואר קופת חולים
בית חולים הלל יפה
החברה לפיתוח קיסריה
 

 

החברה לפיתוח קיסריה

6550*

מוקד שירות לתושב

6174444

מרכזיה

6174408

מנכ"ל

6109515

מרכז קהילתי

6109500

קאנטרי קלאב

6109600

מועדון הגולף

מועצה אזורית חוף כרמל
8136200

ראש המועצה

8136220

מחלקה מוניציפאלית

8136205

מחלקת חינוך

8136264

מחלקת גבייה

8136215

מהנדס המועצה

8136218

מחלקת רווחה

9549222

מרכז מיר"ב

מוסדות חינוך
6360493

בתי ספר : יסודי "קיסריה"

6399664

תיכון משותף מעגן מיכאל

6363557

גן לב – שכ' 4

6360571

גן עמית – שכ' 5

6362174

גן מזי - שכ' 6

6261442

גן דקל – שכ' 9

6261305

גן חצב – שכ' 9

6264362

גן מירי – שכ' 11

6264359

גן טובית – שכ' 11

דואר
6260492

סוכנות בקיסריה

6361051

סוכנות באור עקיבא

ביטחון
100

משטרה

6327444

משטרת חדרה

6550*

מוקד חפ"ק