פרוטוקולים

מס. מחבר הערות הורדה
1. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 53
347246 Bytes
2. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 54
119877 Bytes
3. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 52
130316 Bytes
4. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 51
238292 Bytes
5. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 50
232972 Bytes
6. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 49
234584 Bytes
7. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 48
254321 Bytes
8. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 47
240256 Bytes
9. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 46
396828 Bytes
10. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 45
237817 Bytes
11. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 44
228090 Bytes
12. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 43
228758 Bytes
13. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 42
259653 Bytes
14. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 41
237668 Bytes
15. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 40
243714 Bytes
16. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 39
248884 Bytes
17. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 38
229735 Bytes
18. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 37
237758 Bytes
19. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 36
240159 Bytes
20. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 35
226141 Bytes
21. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 34
233144 Bytes
22. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 33
325926 Bytes
23. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 32
315133 Bytes
24. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 31
408673 Bytes
25. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 30
314134 Bytes
26. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 29
313108 Bytes
27. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 28
361450 Bytes
28. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 27
309447 Bytes
29. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 26
327327 Bytes
30. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 25
318758 Bytes
31. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 24
311975 Bytes
32. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 23
333114 Bytes
33. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 22
330235 Bytes
34. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 21
221685 Bytes
35. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 20
302828 Bytes
36. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 19
308836 Bytes
37. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 18
367644 Bytes
38. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 17
392569 Bytes
39. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 16
505856 Bytes
40. הוועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 15
515584 Bytes
41. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 14
323363 Bytes
42. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 13
312984 Bytes
43. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 12
354917 Bytes
44. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 11
511488 Bytes
45. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 10
506880 Bytes
46. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 9
505344 Bytes
47. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 8
497152 Bytes
48. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 7
498176 Bytes
49. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 6
495104 Bytes
50. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 5
486400 Bytes
51. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 4
495616 Bytes
52. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול וועד מס 3
497152 Bytes
53. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול וועד מס 2
491008 Bytes
54. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול וועד מס 1
483328 Bytes