חברי הועדה

ועדת איכות הסביבה


מספר

שם המתנדב

טלפון

דוא"ל

הערות

1

רפי אדרי

 

 

 

2

אמיר סיגל

 

 

 

1

חגי דדי

 

 

 

2

מאיר ישי