פרוטוקולים

מס. מחבר הערות הורדה
1. הועד המקומי קיסריה הפרדת פסולת לזרמים
26112 Bytes
2. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס 4
489472 Bytes
3. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס 3
33792 Bytes
4. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול הפרדת פסולת ביתית
492544 Bytes
5. הועד המקומי קיסריה קיסריה - דוח זיהום
209548 Bytes
6. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס 2
32256 Bytes
7. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס 1
34816 Bytes