חברי הועדה

ועדת נוער


חברי הועדה :
שמוליק נובהארי
משה סגל
אורלי לוי
אריאלה סגל

רישום לרשימת דיוור