חברי הועדה

ועדת נוערמספר

שם המתנדב

טלפון

דוא"ל

הערות

1

שמוליק נובהארי

 

 

2

יעל טמיר

 

 

3

אריאלה סגל

 

 

4

חגי דדי

 

 

5

יוליה פנסון

 

 

6

עידית טיקסל

 

 

7

רוית ברמי

 

 

8

לימור אלקלעי

 

 

רישום לרשימת דיוור