חברי הועדה

ועדת תרבות


מספר

שם המתנדב

טלפון

דוא"ל

הערות

1

רוית ברמי

 

 

 

2

מוריה רוקמן

 

 

3

יעל טמיר

 

 

 

 

 

 

 

 

רישום לרשימת דיוור