חברי הועדה

ועדת תרבות


חברי הועדה :
מיכאלה מידן
ג'ודי לבל
שי לוי
אורנה אשכנזי
אילנה סיגל

רישום לרשימת דיוור