חברי הועדה

ועדת ביקורת


חברי הועדה :

אריאלה סגל - יו"ר הועדה
יעקב עמית
טלי בנטרוק
אילנה סיגל
דפנה אריאלי
מירה חונוביץ
ירון סוקולוב
דב מגן


אושרו כחוק על ידי מליאת מועצת חוף הכרמל.