פרוטוקולים

מס. מחבר הערות הורדה
1. וועד מקומי פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 41 מיום 5.3.2017
237668 Bytes
2. וועד מקומי פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 42 מיום 2.4.2017
259653 Bytes
3. הועד המקומי קיסריה תכנית עבודה בניית מחוונים לועדת הביקורת
50688 Bytes
4. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבה מספר 5 מתאריך ה 12.8.2014
36864 Bytes
5. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבה מספר 4 מתאריך ה 14.7.2014
38400 Bytes
6. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבה מספר 3 מתאריך ה 8.6.2014
36864 Bytes
7. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבה מספר 2 מתאריך ה 8.4.2014
36352 Bytes
8. הועד המקומי קיסריה פרוטוקול ישיבה מספר 1 מתאריך ה 31.3.2014
45568 Bytes
9. הועד המקומי קיסריה דוח ועדת ביקורת
30720 Bytes