חפ"ק

מוקד שירות לתושב       6550*
מרכזיה                  6174444
מנכ"ל                    6174408
מרכז קהילתי          6109515
מועדון הגולף          6109600