ביטחון

משטרה                           100
משטרת חדרה         6327444
מוקד חפ"ק                   6550*
קב"ט  חפ"ק     054-2200538