בתי ספר

יסודי "קיסריה"                  6360493
תיכון משותף מעגן מיכאל   6399664