גני ילדים

גן  לב – שכ' 4        6363557
גן  עמית – שכ' 5    6360571
גן מזי  - שכ' 6        6362174
גן דקל – שכ' 9       6261442
גן חצב – שכ' 9       6261305
גן מירי – שכ' 11     6264362
גן טובית – שכ' 11   6264359
גן שחף- שכ' 13      6101262