דחיית הקמת בית כנסת

כתבה אשר הופיעה בעיתון המקומי