מתנגדים לתשלומי חנייה בחוף

כתבה אשר הופיעה בעיתון המקומי