תוכנית המתאר לקיסריה – החלופה המוצעת

 קיסריה בדרך להיות אילת!

תושבים יקרים,
בימים אלה הולכת ומתגבשת תכנית המתאר של קיסריה במסגרתה ייבנו 2,700 חדרי מלון (כ-260 אלף מ"ר), 1,100 דירות מגורים ו-10,000 מ"ר לשטחי מסחר תיירותיים ובהם בתי קפה, מסעדות, ברים, חנויות, פאבים ומתחמי בילוי. למעשה, קיימת התכנית כבר משנות ה-60 של המאה שעברה אז אושרו 3,000 חדרי מלון כאשר עדיין לא היה היישוב קיסריה . לאור מאבקו של הוועד לאורך השנים הופחת מספר החדרים אך עדיין מדובר במספר בלתי מתקבל על הדעת. כעת נקבעים בוועדת ההיגוי המיקומים הסופיים ומתקבלות הכרעות הרות גורל.
 

תכנית זו מאיימת על צביונו השקט והכפרי של היישוב בו בחרנו לחיות.

פרטי התכנית נשלחה אלינו שלושה ימים בלבד לפני ישיבת ועדת ההיגוי האחרונה בה יושבים נציגי לשכת התכנון המחוזית, משרד התחבורה, משרד התיירות, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, מתכנני התוכנית ונציגי החברה לפיתוח קיסריה. לוועדת ההיגוי יש כוח רב והחלטותיה ישפיעו רבות על עתיד היישוב. לאור הנתונים שהוצגו בפנינו הבענו את התנגדותנו הנחרצת לתכנית במתכונתה הנוכחית. למרות הזמן הקצר שניתן לנו להיערך ולאחר שדרישתנו לדחיית הישיבה לא נענתה, ניתנה לנו ארכה עד ליום 15 ביולי 2015 להגיש הערותינו בכתב כנציגי התושבים בצוות ההיגוי, וכך בכוונתנו לעשות.
 

פרטי התוכנית:

תכנית המתאר לקיסריה עוסקת, בין היתר, במערך המגורים והתיירות. בהתאם לתכנית המלונאית המוצעת, שאושרה על ידי ועדת ההיגוי, תכלול קיסריה כ-2,700 יחידות אכסון מלונאי וכ-10,000 מ"ר של מסחר תיירותי.

תוקם רצועה מרוכזת של שרותי תיירות בזיקה לחוף הים ולציר היורד לחוף האקוודוקט, עם דופן תיירותית-מסחרית. מלון דן קיסריה  ימשיך להוות עוגן תיירותי נפרד לפעילות הגולף, ובנוסף מתחם דרומי ייוחד לכפרי הנופש.

התכנית מציעה ליצור רשת שבילים המותווית על בסיס הנרטיב של הדרכים העתיקות, החיבור לחוף הים, הרצף החופי והחיבור למערך התיירותי המתוכנן בג'סר א-זרקא.
 
על פי התוכנית מתוכננת בנייה למגורים במספר מוקדים מרכזיים בקיסריה ובהם דרומית לשכונה 7 עד מוזיאון ראלי, מערבית לשכונה 9 ועד מערבית לרוטשילד, מקבץ בתים בכניסה לשכונה 2 (ליד פסל הקשת מאבן), ובניה מאסיבית של מאות יחידות מגורים שתקיף את מגרשי הגולף ממזרח ( מזרחית למגרשי הגולף)  ומצפון לאורך כל כביש הגישה מאור עקיבא, ובכלל זאת בנייה למגורים במתחם (חבס לשעבר) המיועד כיום לתיירות.
 

עמדת הוועד המקומי

ועד המקומי מתנגד בתוקף לתוכניות במתכונתן הנוכחית: המתכננים קיבלו את דרישת הוועד ליצור נתיב תחבורה נפרד לתיירות מציר התנועה ברחוב רוטשילד, שיישאר ציר תנועה לתושבים; דרשנו להשאיר את המתחם הצמוד לדן קיסריה כשטח תיירותי וזוהי גם דרישת משרד התיירות, אך על פי התכניות כרגע השטח מיועד למגורים; מתוכננת רצועת תיירות דרומית לכביש הכניסה לשכונה 2 ואנחנו מתנגדים לכך שהבנייה תהיה מערבית-דרומית לשכונה; צוות ההיגוי קיבל את דרישותינו להגבלת גובה הבתים עד לשלוש קומות בכל קיסריה, למגורים ולתיירות; דרישתנו כי המבנים במתחם התיירות בכביש היורד לחוף האקוודוקט דרומית לשכונה 2 יהיו בגובה של 2 קומות בלבד; כמו כן, הבענו התנגדות של התושבים בשכונה 13 לבנייה סביב עוקף הגולף ופריצת דרך מוצא לכיוון כביש הכניסה הראשי ליישוב, אך לצערנו דעתנו נדחתה ויש תמיכה גורפת בבניה למגורים במתחם זה.
 

חברים,

עתידה של קיסריה נמצא על הפרק ואנו קוראים לכל התושבים שרוצים לשמור על איכות חייהם ועתיד ילדיהם להצטרף אלינו

לקבלת הסברים נוספים והצטרפות למטה המאבק
 

צרו קשר עוד היום במייל cavaad@gmail.com

שלכם, 

חברי הוועד המקומי קיסריה
 
הערות הוועד לתכנית המתאר:
 
 

לכבוד

גב' ליאת פלד                                                                                                2.8.2015

יו"ר וועדת היגוי לתוכנית המתאר לקיסריה

מתכננת ועדה מחוזית לתכנון ובנייה

חיפה
 
 
שלום וברכה,
 
 הנדון: תוכנית מתאר לקיסריה
 

בהמשך לישיבת וועדת ההיגוי לתוכנית המתאר מיום 21.6.2015 אני מבקשת להציג את עמדת הוועד המקומי קיסריה.

היישוב קיסריה מנוהל בצורה ייחודית שאין לה אח ורע בארץ, ומי שאמור לדאוג לתכנון הציבורי הינו גוף עסקי לכל דבר, החברה לפיתוח קיסריה, והמניעים שלה הינם עסקיים וכלכליים. במצב שלטוני זה יש חשיבות דרמטית לוועד המקומי, ולקיומו של תהליך שיתוף ציבור רחב ושקוף .
 
נציגי הוועד המקומי אכן השתתפו בישיבות צוות ההיגוי והשמיעו את דעתם בכל המפגשים כנגד הפיתוח המוגזם של תיירות ומסחר תיירותי (ראו מכתבי עמדת הוועד לקראת ישיבות צוות היגוי משנת 2012) . אנו ממשיכים לדבוק בעמדתנו זו, ואנו סבורים כי התוכנית המוצעת מהווה סכנה לקיומו של היישוב ולקיומו של אתר ארכיאולוגי רגיש במיוחד.
 
התוכנית המוצעת כיום מתבססת על תוכנית מתאר משנת 1960 כאשר לא היה אפילו בית מגורים אחד בקיסריה, אלא רק מלון "סמדר". המתכננים ראו בחזונם קיומו של אתר תיירותי רחב מימדים. חלפו מאז 55 שנים, ותוקפן של התוכניות הקיימות מן הדין שייפוג, ויש לעדכן אותך בחלוף השנים ולנתח מדוע הפוטנציאל העצום שתוכנן לא מומש עד כה, ואילו היישוב התפתח והתבסס ומתגוררים בו היום כ- 5,680 נפש.
 
תכנון בר קיימא ראוי צריך להתבסס על משאבי ההון המקומיים. במקרה של קיסריה, משאבי הארכיאולוגיה והנמל העתיק מנוצלים עד תום, עד כדי סיכון לקיימותם. מאידך, משאבי ההון האנושי, התושבים , אינו זוכה להתייחסות ראויה, ולהתעלמות מקיומו.
 

התייחסותנו הינה בראייה אזורית נוכח ההתפתחות המואצת של אור-עקיבא והקניונים ושטחי המסחר המוקמים בה, פיתוח אתרי מלונאות בגבעת אולגה, ומתחם תיירות בג'סר אזרקא.   העיר העתיקה בקיסריה היא ה"יהלום שבכתר" שיש לשמרו ולטפחו, לאו דווקא בהעמסת יתר של יחידות אכסון ובניית גוש צפוף של מגורים החוסם את השטחים הירוקים בכניסה הראשית לאתר התיירות.

 

אנו מתכבדים להגיש לוועדת ההיגוי מסמך מקצועי ( מצ"ב) המציע תיקונים בתוכנית המוצעת, מתוך התייחסות אחראית וציבורית. מטרתנו לפתח את היישוב לדורות הבאים ואת האתרים הארכיאולוגים הייחודיים,  אך במידה כזו שתשמור על קיסריה כיישוב כפרי -עירוני בעל אורח חיים קהילתי ובצידו אתר ארכיאולוגי הראוי להיכלל ברשימת אתרי מורשת עולמית של אונסקו.

 
במפגש שיתוף הציבור בו שותפו התושבים, הם הינחו את המתכננים להגיע ליישוב שבו עד 8000 תושבים . זהו יעד גידול מספר התושבים שאנו מבקשים לכלול בתוכנית המוצעת. בהתייחסותנו לתוכנית התיירות, אנו מציעים כי ניתן לפתח שטחי המסחר לתיירות בשטח כולל עד 5000 מ"ר, ויעד של כ- 1700 יחידות אכסון מלונאי.
 
אנו מודים מראש לך ולכל חברי צוות ההיגוי שתעיינו בכובד ראש במסמך שלנו, ותטמיעו את התיקונים המבוקשים בתוכנית המוצעת.
                  
בכבוד רב,

עדנה רודריג

יו"ר וועד מקומי

 

העתקים : כרמל סלע, ראש המועצה חוף הכרמל

              מיכאל כרסנטי, מנכ"ל החפ"ק

              אסף וחנר, מהנדס המועצה

              חברי וועדת ההיגוי לתוכנית המתאר

             חברי הוועד המקומי וחברי מליאת חוף הכרמל