פרוטוקולים

מס. מחבר הערות הורדה
1. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מספר 21 מיום 5.7.2020
157430 Bytes
2. פרוטוקול ישיבת וועד מס 23 מיום 6.9.20
148839 Bytes
3. פרוטוקול ישיבת וועד מס 27 בזום מיום 22.12.20
162925 Bytes
4. פרוטוקול ישיבה מס 24 מיום 18.10.20 בזום
160365 Bytes
5. פרוטוקול ישיבת ועד ישובי מיוחדת בנושא חינוך
177230 Bytes
6. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 7.6.20 מספר 20.
189693 Bytes
7. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 19 בזום מיום 3.5.20
197430 Bytes
8. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 18 ב ZOOM מיום 7.4.20
142070 Bytes
9. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 16 מיום 16.2.20
166550 Bytes
10. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 15 מיום 12.1.20
172676 Bytes
11. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 10.2.19 מס 4
140704 Bytes
12. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 10.3.19 מס 6
194787 Bytes
13. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 7 מיום 19.4.14
133991 Bytes
14. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 24.2.19 מס 5
139268 Bytes
15. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 14.7.19 מס 10
183172 Bytes
16. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 16.6.19 מס 9
144687 Bytes
17. פרוטוקול ישיבת וועד 11.12.18
38535 Bytes
18. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 13.1.19
44022 Bytes
19. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 28.1.19
41448 Bytes