פרוטוקולים

מס. מחבר הערות הורדה
1. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 31 מיום 4.4.21
196144 Bytes
2. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול מישיבת הוועד בזום מספר 30 מיום 7.3.21
194472 Bytes
3. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול מישיבת הוועד מספר 29 בנושא סקר תושבים
167756 Bytes
4. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול מישיבת הוועד מס 28 מיום 1.2.21
196381 Bytes
5. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 27 בזום מיום 22.12.20
162925 Bytes
6. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 27 בזום מיום 22.12.20
162116 Bytes
7. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 3.12.20 מס 26 בנושא תיעול כספי הוועד הנותרים לשנת 2020
129529 Bytes
8. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת ועד ישובי מיוחדת בנושא חינוך
177230 Bytes
9. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבה מספר 24 מיום 18.10.20 בזום
160365 Bytes
10. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבה מס 24 מיום 18.10.20 בזום
160365 Bytes
11. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 23 מיום 6.9.20
148839 Bytes
12. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 23 מיום 6.9.20
148839 Bytes
13. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול מישיבת הוועד מס' 22 מיום 20.8.9
155036 Bytes
14. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 21 מיום 5.7.20
157430 Bytes
15. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 7.6.20 מספר 20
189693 Bytes
16. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מספר 18 מיום 7.4.20 בזום
142070 Bytes
17. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת ועד ישובי מיוחדת בנושא חינוך ותוכנית מעוף בזום מספר 25 מיום 9.11.20
178023 Bytes
18. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול שיחת ועידה וועד קיסריה מס 17 מיום 16.3.20
149936 Bytes
19. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מספר 16 מיום 16.2.20
166550 Bytes
20. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 21 מיום 2020.7.5
157430 Bytes
21. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מספר 15 מיום 12.1.2020
172676 Bytes
22. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 7.6.20 מספר 20.
189693 Bytes
23. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 19 בזום מיום 3.5.20
197430 Bytes
24. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 19 בזום מיום 3.5.20
197430 Bytes
25. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 18 ב ZOOM מיום 7.4.20
142070 Bytes
26. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת ועד מיום 6.10.19 מספר 12
166538 Bytes
27. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול מישיבה וועד מיום 8.12.19 מס 14
138078 Bytes
28. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 13 מיום 10.11.19
174322 Bytes
29. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד 11.12.18 מספר 1
135783 Bytes
30. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 8.9.19 מספר 11
156706 Bytes
31. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 8.9.19 מספר 11
156706 Bytes
32. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 10.2.19 מספר 4
144351 Bytes
33. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 10.3.19 מספר 6
195038 Bytes
34. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 13.1.19 מספר 2
146541 Bytes
35. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 14.4.19 מספר 7
155930 Bytes
36. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 14.7.19 מספר 10
183622 Bytes
37. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 16.6.19 מספר 9
144737 Bytes
38. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 16.6.19 מספר 9
144737 Bytes
39. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 24.2.19 מספר 5
139380 Bytes
40. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מיום 28.1.19 מספר 3
133150 Bytes
41. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 16 מיום 16.2.20
166550 Bytes
42. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 15 מיום 12.1.20
172676 Bytes
43. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 10.2.19 מס 4
140704 Bytes
44. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 10.3.19 מס 6
194787 Bytes
45. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 7 מיום 19.4.14
133991 Bytes
46. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 24.2.19 מס 5
139268 Bytes
47. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 14.7.19 מס 10
183172 Bytes
48. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 16.6.19 מס 9
144687 Bytes
49. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 13.1.19
44022 Bytes
50. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 13 מיום 10.11.19
174322 Bytes
51. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 28.1.19
41448 Bytes
52. וועד מקומי קיסריה פרוטוקול ישיבת וועד מס 13 מיום 10.11.19
174322 Bytes
53. פרוטוקול ישיבת וועד 11.12.18
38535 Bytes