פרוטוקולים

מס. מחבר הערות הורדה
1. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 10.2.19 מס 4
140704 Bytes
2. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 10.3.19 מס 6
194787 Bytes
3. פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס 7 מיום 19.4.14
133991 Bytes
4. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 24.2.19 מס 5
139268 Bytes
5. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 14.7.19 מס 10
183172 Bytes
6. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 16.6.19 מס 9
144687 Bytes
7. פרוטוקול ישיבת וועד 11.12.18
38535 Bytes
8. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 13.1.19
44022 Bytes
9. פרוטוקול ישיבת וועד מיום 28.1.19
41448 Bytes